News

GDPR White Paper

GDPR in een notendop

  • Een nieuwe regelgeving om gegevensbeschermingswetten voor individuen op elkaar af te stemmen en te verbeteren
  • Is in werking getreden op 25 mei 2018
  • Individuen hebben nu het recht om vergeten te worden en om hun persoonlijke gegevens te bekijken en er een kopie van te ontvangen
  • Bedrijven moeten een datalek binnen 72 uur melden
  • Ernstige overtredingen leiden tot boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet, de grootste waarde is van toepassing
  • Bedrijven zijn verantwoordelijk
  • Bedrijven die persoonlijke gegevens verwerken dienen mogelijk een Data Protection Officer aan te duiden
  • De GDPR introduceert de gegevensbeschermingseffectbeoordeling om hoge risico’s voor de privacy van individuen in te schatten
  • Gegevensbescherming door ontwerp en standaard
  • Bedrijven dienen technische en organisatorische maatregelen te nemen om een hoog niveau van veiligheid te garanderen.

 

* Verplichte velden