News

ISDN stopt!

Maakt uw onderneming gebruik van ISDN-lijnen om te telefoneren? Weet dan dat deze service bij de Belgische Service Providers op zijn einde loopt!

Wat betekent dit voor mij?

ISDN is een technologie die in de tweede helft van de jaren ’90 sterke populariteit genoot omdat er grotere snelheden en een grotere betrouwbaarheid mee konden bereikt worden dan met de analoge technologie. Met de opkomst van Voice over IP (VoIP), de flexibiliteit, het steeds groeiende aantal mogelijkheden en de kostenbesparing die hiermee gepaard gaan, spitsen Service Providers zich meer en meer toe op het aanbieden van (S)IP trunken aan hun residentiële en professionele klanten. Dit maakt dat ISDN door de Service Providers wordt uit gefaseerd en dat hiervoor SIP-communicatie in de plaats komt.

De overstap naar VoIP en het SIP-protocol maakt dat u als bedrijf geen traditionele telefoonlijnen, zoals analoog en ISDN, meer nodig hebt. U gebruikt voortaan uw internetverbinding om uw SIP-berichten (voice-communicatie) door te sturen naar de Service Provider die deze dan op de correcte bestemming aflevert.

Er zijn best wat voordelen gekoppeld aan een SIP-verbinding, ter vervanging van uw ISDN lijnen. De voornaamste zijn:

• Meer flexibiliteit
• Meer capaciteit.
• Geen infrastructuur meer voor de ISDN lijnen; oproepen maken immers gebruik van het informaticanetwerk, dus worden goedkoper.
• Nummer transparantie ongeacht waar u zich in uw bedrijfsnetwerk bevindt of ongeacht waar het bedrijf gevestigd is.
• Geen beperking meer tot de “2 of 30 kanalen” per lijn, wat maakt dat u uw communicatienetwerk kan optimaliseren op basis van uw noden.

Waar moet ik rekening mee houden?

Net zoals de datacommunicatie beveiligd wordt door middel van een firewall in uw netwerk, moet ook de SIP-communicatie beveiligd worden. Daar een firewall niet ontwikkeld is om voice of RTP-pakketen te beveiligen, gebeurt dit door een Session Border Controler of SBC.

Wat is nu een Session Border Controller?

• Session: Communicatie tussen 2 partijen, het telefoongesprek
• Border: Demarcatiepunt tussen 2 verschillende netwerken
• Controller: Mogelijkheid om datastromen te controleren of te manipuleren.

Een Session Border Controler (SBC) is een hardware- of softwareapplicatie die regelt hoe SIP-telefoongesprekken worden geïnitieerd, uitgevoerd en beëindigd op een VoIP-netwerk. Het is een soort van firewall tussen 2 verschillende netwerken, die Real Time Protocol (RTP) of voice pakketten behandelen, waardoor alleen geautoriseerde pakketten via het aansluitpunt (de “Border”) passeren. Tegelijk kan de SBC ervoor zorgen dat de SIP-protocollen aangepast worden. Door normalisatie en bemiddeling van de SIP-stromen kan hierdoor multi-vendor en multi-protocolconnectiviteit bereikt worden. De SBC definieert en bewaakt tevens de kwaliteit van de service (QoS) van alle sessies, zodat bv noodoproepen op de juiste plek worden afgeleverd en daarenboven een prioriteit krijgen t.o.v. de andere oproepen.

Waarom is een SBC nodig?

Flexibiliteit

Door het bedrijfsnetwerk af te scheiden van het Service Provider netwerk wordt er een mate van onafhankelijkheid bereikt.

Signalisatie en RTP stromen kunnen genormaliseerd worden tussen verschillende interne en externe netwerken, aangevuld met protocoltranslatie, media-transcoding en QoS.

Meerdere SIP trunken van verschillende Service Providers kunnen gekoppeld worden op de SBC en kunnen zorgen voor een optimalisatie van het voice verkeer.

Veiligheid

De security policies, die binnen het bedrijf gelden, kunnen doorgetrokken worden zonder rekening te moeten houden met de Service Provider. De SBC van de Service Provider houdt namelijk enkel rekening met de security policy van het serviceprovidernetwerk.

De netwerk-topologie van het bedrijf blijft volledig afgeschermd van de buitenwereld.

De SBC biedt bescherming tegen zwakheden in het SIP-protocol.

Bescherming tegen DoS-aanvallen (Denial of Service) komende van het publieke netwerk.

Logging & Reporting

• Logging details van: per call satus, QoS en SLA-monitoring
• Logging van inbraakpogingen
• Session Recording
• Facturatie

Waar plaats ik best een SBC?

De SBC wordt vaak geïnstalleerd als een afbakeningspunt (point of demarcation) tussen het ene deel van een netwerk en een ander deel van een netwerk. Om veiligheidsredenen kan de Session Border Controller dus ingezet worden zowel aan de carrier zijde, hier zorgt de Service Provider voor, als aan de kant van de onderneming, of aan beide zijden. Aangewezen is om steeds aan de kant van de onderneming ook een SBC te voorzien. De onderneming wordt immers ook van het internet afgeschermd doormiddel van firewalls; waarom het voice-netwerk dan niet?

Meer weten?

• Registreer op onze LUNCH-sessie van 31 mei 2018!
• Download onze white paper « Unified Communications en Private Cloud ».
• Contacteer ons: info@quant.be of via telefoon op het nummer +32 16 380840