Netwerkconnectiviteit

Beheers de levenscyclus van uw IT-infrastructuur, van uitrol tot beheer! QUANT staat centraal in uw digitale transformatie. Ons polyvalente team heeft een gemeenschappelijke filosofie: inzetten op een vernieuwende aanpak en samen met u onontgonnen terrein verkennen.

Wat zijn uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn? Onze gecertifieerde ingenieurs analyseren uw behoeften en begeleiden u op transparante wijze naar de oplossing die het best is afgestemd op uw public of private infrastructuur.

Wij streven naar een flexibele, dynamische en pragmatische aanpak.
Vertrouw op een lokale onderneming met een 360-gradenvisie op uw sector!

PRAAT MET ONS OVER UW PROJECT

... gebaseerd op het 'zero trust'-principe 

De beveiliging van uw IT-netwerk is van het grootste belang!

Stel u uw netwerk voor als een versterkte burcht met vestingmuren, slotgrachten, schietgaten ... Diverse systemen moeten het tegen externe bedreigingen beschermen. Maar er is meer! Wat zou er gebeuren als er al een arglistige en kwaadwillige bewoner in uw burcht was, zonder dat u daar ook maar het minste vermoeden van had?

Het 'zero trust'-principe berust op de veronderstelling dat we niemand mogen vertrouwen. Uw netwerk moet niet alleen van buiten naar binnen worden beschermd, maar ook tegen interne aanvallen. Met onze oplossingen kunt u na een geautoriseerde authenticatie het gedrag van elke gebruiker en elk verbonden toestel controleren Naargelang hun activiteiten kunnen gebruikers toegang krijgen tot de diverse applicaties en gegevens of hun toegang behouden.

Het is dus een permanent beschermingssysteem dat in 3 fasen werkt:

  • Identificatie: gebruikers en toestellen worden geauthenticeerd op basis van 802.1X of met andere technieken zoals MPSK, Captive Portal…
  • Toewijzing van een 'rol': elke gebruiker of elk toestel krijgt specifieke rechten binnen het netwerk. De gebruiker of het toestel krijgt al dan niet toegang tot applicaties, kan al dan niet communiceren met andere toestellen binnen het netwerk of een segment ... Die autorisaties kunnen worden aangepast naargelang de dag of de tijd van de dag. Zo is het perfect mogelijk om de toegang tot het netwerk te 'blokkeren' tijdens de weekends.

    Kers op de taart: de toegekende identiteit staat los van de plaats waar de gebruiker of het verbonden toestel zich bevindt. Telewerk is dus in geen geval een rem op dat proces.

  • Permanente beveiliging: zijn er onregelmatigheden vastgesteld in het netwerk? Inbreuken worden automatisch geblokkeerd en de gevolgen ervan worden tot een minimum beperkt.

Wat zijn de voordelen van een
geslaagde connectiviteit en integratie? 

De dag van vandaag is het netwerk de kern waarrond uw communicatiearchitectuur is opgebouwd. Ons doel? Een performante en veilige omgeving scheppen met een infrastructuur die via privé-, publieke of hybride cloud is opgebouwd.

Ga verstandig om met het razende tempo van de hyperconnectiviteit: uw netwerk ondersteunt de ontwikkeling van uw business.

 

Uw voordelen:

  • Beheers uw directe en indirecte kosten tijdens het project en het beheer ervan
  • Neem op het juiste moment strategische beslissingen en stuur met een meesterhand uw activiteit aan
  • Optimaliseer de productiviteit van uw medewerkers
  • Verzamel kostbare gegevens met een hoge toegevoegde waarde voor uw marketing
  • Beveilig uw IT-systeem van a tot z.

 

QUANT biedt u ook een 'as-a-service’-model aan. Haal voordeel uit een uiterst performant netwerk dat 24/24 wordt bewaakt. Het is tijd om uw IT-infrastructuur op te bouwen en ze een duurzaam karakter te geven.

VRAAG EEN OFFERTE